Bạn có thể thanh toán theo các cách thức sau:

  1. Chuyển khoản trực tiếp: (thông tin tài khoản xem bên dưới)
  • TK VP Bank: 142809214 – Nguyễn Hữu Quang  – CN. Thành Phố HCM
  • TK ACB: 260041259 – Nguyễn Hữu Quang – CN Hoàng Quốc Việt
  • TK VietTin Bank: 105867495763 – Nguyễn Hữu Quang

Chuyển khoản với Nội dung : “Thanh toán khóa học: Mã_đơn_hàng, mobile: số_điện_thoại”

Ví dụ: “Thanh toán khóa học : 12345, mobile: 099999999”

2. Thanh toán qua Paypal (kích hoạt ngay): email chuyển khoản quangrichard99@gmail.com

3. Thanh toán qua Thẻ Cào (kích hoạt ngay)

Chú ý: bạn điền chính xác mã đơn hàng vào thông tin chuyển khoản